Stockholmsmassan

Inför ditt besök

Smart City – Sveriges mötesplats för smarta städer och urban innovation

Smart City Stockholm är en mötesplats för alla som är involverade i utvecklingen av smarta städer. Städer växer och behovet av smarta lösningar för att möta expansionen är stort. Bostadsbyggandet, välfärdstjänster, kollektivtrafik och mycket annat påverkas och ställer krav på stadens infrastruktur, vilket driver på digitaliseringen och utvecklingen mot en mer effektiv och hållbar stad. Städer är knutpunkten till innovation, drivkraften till ekonomisk tillväxt och välstånd.

Här hittar du allt du behöver veta inför ditt besök till Smart City Stockholm på Stockholmsmässan i Älvsjö.