Smart City Stockholm 2020

Nyheter - Smart City

Smart City är en mötesplats för alla som är involverade i utvecklingen av smarta städer. Städer växer och behovet av smarta lösningar för att möta expansionens är stor. Bostadsbyggandet, välfärdstjänster, kollektivtrafik och mycket annat påverkas och ställer krav på stadens infrastruktur, vilket driver på digitaliseringen och utvecklingen mot en mer effektiv och hållbar stad. Städer är knutpunkten till innovation, drivkraften till ekonomisk tillväxt och välstånd.

Missa inga nyheter!

Håll mig gärna uppdaterad om det senaste från Smart City Stockholm.