graphic

Smart City 20-22 oktober 2020

Sveriges ledande mötesplats för smarta städer och urban innovation

I dagens samhälle där storstäder ständigt expanderar och behovet av smarta lösningar ökar ser vi att Smart City fyller en viktig funktion. Bostadsbyggandet, välfärdstjänster, kollektivtrafik och mycket annat påverkas och ställer krav på stadens infrastruktur, vilket driver på digitaliseringen och utvecklingen mot en mer effektiv och hållbar stad. Städer är knutpunkten till innovation, drivkraften till ekonomisk tillväxt och välstånd. Smart City binder samman alla dessa intresseområden och är den självklara mötesplatsen för alla som är engagerade i utvecklingen av framtidens smarta städer.

Läs mer om vilka möjligheter du har att synas

Fokusområden:


Digital transformation
Urban environment
Mobility
Finance & Governance
Sharing Cities & people

Du träffar:

Beslutsfattare inom kommuner, myndigheter, regioner, byggbolag, fastighetsbolag, energibolag, IT-bolag och företag inom transportsektorn.

5 skäl att synas:

1. Få direktkontakt med en utvecklingsorienterad och beslutsfattande målgrupp som aktivt söker nya lösningar och inspiration.
2. Skapa unika kontakter bland företagsledare och beslutsfattare.
3. Nätverka och visa upp era produkter/tjänster.
4. Bygg förtroende och nå ut med ert varumärke.
5. Skaffa kunskap och inspireras av de senaste innovationerna.

Bli en del av framtidsutvecklingen för smarta städer

Utställare: Ställ ut och visa upp era produkter/tjänster för en köpstark och beslutsfattande målgrupp på plats vid genomförandet av Smart City.

Partner: Kommunicera ert budskap före, under och efter Smart City i våra kanaler. Nå ut med ert varumärke och få en unik möjlighet att bli en del av vårt nätverk och träffa värdefulla affärskontakter.

Sponsor: Skapa förtroende genom att synas i sammanhanget med ert varumärke/logga.

Missa inte chansen att vara en del av mötesplatsen för nätverkande, inspirerande kunskap och utställning!

Ladda ner pdf om Smart City här >

Läs mer om våra paket och boka

Kontakta oss för mer information