smarta-stader-stockholmsmassan

3 omvärldstrender som driver den smarta staden

Här går vi igenom tre omvärldstrender som påverkar den smarta staden. Digitalisering, urbanisering och hållbarhet. Du får också svar på vad en smart stad är.

1. Digitalisering – Artificiell intelligens, maskinlärning och lagring av persondata ställer frågor om integritet och etik på sin spets. Den enorma mängden information som finns kan samtidigt hjälpa att skapa sömlösa och anpassade upplevelser för medborgarna. Digitala lösningar står i centrum för utvecklingen av framtidens smarta städer när våra liv datoriseras. 

2. Urbanisering – Massflytt till städerna och en kraftigt ökande befolkning innebär hög belastning på städernas infrastruktur och samhällsplanering. Framtidens städer måste anpassas med smarta digitala och tekniska lösningar. Medborgare ska integreras och känna samhörighet och välbefinnande i staden. 

3. Hållbarhet – Yngre generationer ställer krav på politiska styrmedel för att lösa miljöfrågan och smartare fördelning av jordens resurser. I städerna leder start-ups utvecklingen för smart och effektiv resursfördelning inom många områden, som till exempel livsmedel och transport. Tätt packade städer kräver fler klimatsmarta samhällslösningar. 

smart-stad-omvarldstrender-stockholmsmassan

Vad innebär "smart stad"?
En smart stad är en stad som utnyttjar digitalisering och innovation för att göra livet bättre för medborgare, näringsliv och besökare. Varje stad och land utgår ifrån sina egna förutsättningar, därför ser inga smarta städer likadana ut. 

Med rätt satsningar kan digital teknik och nya innovationer resultera i stora samhälleliga vinster genom mer effektiv resursanvändning och ett mer hållbart tänk. Lösningar kan inbegripa alltifrån avancerade digitala tjänster till fler grönområden, för att göra staden enklare och mer trivsam att vara och bo i som medborgare, näringsidkare eller besökare.  

Hur bidrar näringslivet till den smarta staden?
Du som är en representant av näringslivet. Behöver du någon att bolla med kring smarta städer? Knyta nya kontakter? Nå ut med dina produkter och tjänster som förbättrar livskvalitén för medborgaren? Prata med oss på Smart City Stockholm och våra smarta partner Stockholms stad, KTH och Geoforum.