Christoffer-Borjesson-smarta-stader-stockholmsmassan

Christoffer Börjesson om smarta städer

Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer på Fastighetsägarna svarar på frågor kring smarta städer.

Stadens roll i skapandet av den smarta staden?
En viktig fråga för framtiden kommer bli hur staden ska förhålla sig till utveckling som är bortom deras kontroll. Det är inte staden som ligger bakom att alla har smartphones eller att man använder sig av elscootrar för att ta sig fram. Hur ska staden kunna ta ägarskap över de bekvämlighetstjänster och serviceinnehåll som utvecklas?

Städer kan inte mota den förändringen som sker, de kan bara förhålla sig till det. Så kommer det vara inom många olika sektorer på grund av den tekniska innovationen som sker. Ta till exempel mikromobilitet som är jätteaktuellt, där finns det idag en mängd aktörer. Men vem kommer i framtiden äga människans sätt att transportera sig, staden eller företagen?

Vinningar i den smarta staden? 

En smart stad bygger på att skapa integration och samverkan, och med det kan man uppnå både tid- och kostnadseffektiviseringar och förbättra stadens förmåga att planera och prioritera.

Branschöverskridande?
En viktig fråga för framtiden är hur man ska lyckas orkestrera alla olika aktörers intressen för att skapa ett ekosystem där man effektivt kan utbyta information. Informationen kommer att vara bränslet för att effektivisera, automatisera och skapa insikter.

Medborgarperspektivet?
Vrider man perspektivet till människan och vad som gör en smart stad handlar det om bekvämlighet, flexibilitet och enkelhet. Att momenten i vardagen blir mer bekymmersfria. Medborgaren kommer nog inte tänka på det som en smart stad, utan bara ta del av de tjänster och funktioner som erbjuds för att få ett mer friktionsfritt liv.'

Medborgarna kommer att se en förändrad tjänstehållsutveckling och innehållsförändring i den smarta staden. Hur vi konsumerar, handlar, upplever saker och transporterar oss.

Vilka smarta städer-initiativ kommer vi se framöver?

Jag tror att vi kommer se flest initiativ och flöde av pengar till innovationer inom mobilitet, trygghet och välfärd. Men jag tror att den största samhällsförändringen kommer att ske inom handel, servicetjänster och mikromobilitet. Jag tror även vi kommer se andra affärsmodeller för fastigheter, att vi kan hyra och sälja yta på ett helt nytt sätt och att vi kommer se en annan typ av bostäder, kontor och retailytor.

Hur bidrar näringslivet till den smarta staden?
Du som är en representant av näringslivet. Behöver du någon att bolla med kring smarta städer? Knyta nya kontakter? Nå ut med dina produkter och tjänster som förbättrar livskvalitén för medborgaren? Prata med oss på Smart City Stockholm och våra smarta partner Stockholms stad, KTH och Geoforum.