lisa-enarsson-smart-stad-stockholm

”Hållbarhetsrenovera är 70% bättre”

Stockholms stad har nyligen vunnit pris som världens smartaste stad och Smart City Stockholm har därför intervjuat Lisa Enarsson på Stockholms stad. Smart City Stockholm ville få reda vilken lösning som var smartast.

Själva projektet GrowSmarter, som tilldelats priset, koordineras från Stockholm. Stockholm, Köln och Barcelona tillsammans med partnerföretag har implementerat 44 lösningar uppdelat på 12 lösningsområden. I Stockholm har lösningar från alla 12 områden implementerats. Det har varit ett bra samarbete mellan städerna och huvudfokus har varit hållbara renoveringar för att förbättra energiåtgång i hus och minska CO2-utsläppen.

 

- Det viktiga är att lösningarna ligger nära marknaden. Lösningarna i sig är inte så innovativa. Bredden i lösningarna är innovationen och därigenom också lösningen. Skanska har varit huvudpartner och de har gjort en utredning som visar att renovering minskar CO2-utsläpp med 70% jämfört med att bygga nytt, säger Lisa Enarsson, projektledare på Stockholms stad.

 

130 000 kvm har hållbarhetsrenoverats 

130 000 kvm har renoverats i de tre ”Lighthouse städerna” som ska visa vägen för energiomvandlingen i Europa. I Stockholm demonstreras de smarta lösningarna i Slakthusområdet och kring Valla Torg. Fokus har landat på renoveringar. För att nå Paris-målen måste världen jobba med det befintliga bostadsbeståndet, energieffektiva nybyggnadsprojekt är viktiga men blir bara en droppe i havet jämfört med alla befintliga bostäder. 

 

I Barcelona har de fullt hållbarhetsrenoverade byggnaderna minskat energiförbrukningen i medeltal 30%, i Köln 55% och i Stockholm 70%. I Sverige kan vi spara mer eftersom vi har ett kallare väder. Medelvärdet på energibesparingen i bostadshusen i Valla Torg är 76%.

 

Vid Valla Torg gick energibesparingen för bra

Vid Valla Torg har man satt in fyrglasfönster med ett u-värde på 0,7. U-värde är ett mätvärde som anger hur mycket energi väggen släpper ut. Det normala i nybyggnadsprojekt är fönster med 0,9 i u-värde. 0,7 är nästan att gå för långt i sitt hållbarhetstänk. Vissa vinterdagar har det blivit frost på utsidan eftersom det inte släpps ut någon värme och rutan därför är så pass kall.

 

Smarta lösningar för både luft och vatten i hus

Det som gjorts i alla tre städerna är att man har smarta värme- och ventilationssystem och att man hela tiden effektiviserar användningen av energin. All värme finns kvar i huset. Den luft som släpps ut från huset är bara 2 grader varm. Det gäller även varmvattnet. Värmen från det vattnet man släpper ut förs över till det färska kalla vattnet som kommer in. Det förvärms. Därför behöver man mindre värme för att få upp det i rätt temperatur.

 

Hur bidrar näringslivet till den smarta staden?
Du som är en representant av näringslivet. Behöver du någon att bolla med kring smarta städer? Knyta nya kontakter? Nå ut med dina produkter och tjänster som förbättrar livskvalitén för medborgaren? Prata med oss på Smart City Stockholm och våra smarta partner Stockholms stad, KTH och Geoforum.