Lovisa Lönegren NMC deltar på Smart City Stockholm Marina Green Eklund & Kristoffer Wiechel

Lovisa Lönegren på NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv - ny samarbetspartner

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv bildades 1994 och är en förening för företag och organisationer i hela Sverige som vill dela kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett framgångsrikt, integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete. De har idag över 200 medlemsorganisationer inom olika branscher. Medlemmarna består främst av stora bolag med över 500 anställda men även mindre bolag, myndigheter, kommuner och intresseorganisationer finns representerade.

Vår verksamhet består främst av olika seminarier och sammankomster som till övervägande del äger rum i Stockholm, Göteborg, Malmö och via webben. Till dessa bjuder vi in intressanta talare och experter men ger också mycket tid till frågor, dialog och diskussioner, berättar Lovisa Lönegren, generalsekreterare på NMC. 

På Smart City i oktober kommer de att arrangera en workshop för deras medlemmar och övriga mässdeltagare. Tanken är att belysa näringslivets roll i byggandet av framtidens hållbara städer genom att bjuda in olika företagsrepresentanter som berättar om sina erfarenheter och visioner.
 
Syftet med workshopen är också att skapa en mötesplats i mötesplatsen där deltagarna uppmuntras att nätverka, diskutera och dela erfarenheter för att på så sätt inspirera varandra och förhoppningsvis hitta nya samarbetsformer, säger Lovisa.

Att forum som Smart City finns är viktigt anser Lovisa som menar på att näringslivet har en central roll att spela i byggandet av framtidens smarta och hållbara städer där många av deras medlemmar redan idag jobbar med dessa frågor. Därför säger Lovisa att det känns högst relevant för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv att delta och synas på Smart City.    

Vad tror du att Smart City kan bidra till i utvecklingen framåt?
Enskilda aktörer behöver samverka både inom sina områden och branschöverskridande för att lyckas lösa komplexa hållbarhetsutmaningar. I och med att Smart City är en mötesplats för alla som är engagerade i utvecklingen av framtidens smarta och hållbara städer kommer förhoppningsvis många nya kontakter och samarbeten att etableras mellan olika aktörer. Deltagarna kommer också att inspirera varandra och bidra med nya perspektiv.

Vad ser du personligen mest fram emot med Smart City?
Att få träffa våra medlemmar och övriga deltagare på mässan! Jag ser också fram emot att få inspiration till nya mötesformer – både fysiska och digitala – som framtidens smarta städer möjliggör.