lisa enarsson smart city stockholm

Nybyggnadsmålen ställs emot hållbarhetsrenoveringens potential

140 000 nya lägenheter ska byggas i år enligt regeringen. Men vad är bäst för miljön? Prioriteringen gör att hållbarhetsrenoveringarna blir nedprioriterade av bostadsbolagen. Svenska bostäders hade planer på att renovera i Järva, detta har nu försenats.

Projektet Grow Smarter och Stockholms stad vann nyligen pris och blev utsedda till världens smartaste stad. Stockholms stad koordinerade hela projektet och har gett ett förslag till EU-kommissionen tillsammans med andra EU-projekt. De vill att kommissionen ska skriva ett direktiv för att tvinga fram energieffektiva renoveringar. 

- Även när man gör estetiska upprustningarna bör man renovera energisparande. Många av rekommendationerna handlar om regleringar. Det behövs politiska beslut som prioriterar. Uppdatera regler som finns och få till nya för att pusha på för att nå en fossilbränslefri värld, säger Lisa Enarsson, projektledare på Stockholm stad.

Grow Smarters resultat av hållbarhetsrenovering av befintligt bostadsbestånd
Resultatet blev 58 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det Sverige ställer krav på för nybyggnad är 55 kilowattimmar. Det är dock inte alltid något som uppnås av byggföretagen som bygger nya hus. Projektet i stort har även skapat 331 nya jobb och potentialen har kalkylerats till 925 av partnerföretagen.

- Skanska har varit huvudpartner och de har gjort en utrednings som visar att renovering är 70% mer effektivt än om man skulle lägga samma pengar på att hålla hög miljöstandard vid nybyggen, säger Lisa.

Hur ska Grow Smarters lösningar skalas?
Nu börjar den stora utmaningen. Hur ska vi kunna skala upp detta i världen? Vad gör vi med den kunskapen vi har skaffat och hur hjälper vi andra? Grow Smarter och Stockholm har följarstäder i världen, men hoppas på att även kunna ha en plan för Stockholms stad för att ta till vara på resultatet. 

- Nu har vi fått ett projekt som heter ”Hållbarhet blir standard” som vi fått Vinnovapengar för. Där vi ska föra över Grow Smarter för att det ska bli standard i hela staden. Det blir en fortsättning på GrowSmarter och andra projekt, säger Lisa.

Hur känns det att vinna pris som världen smartaste stad?
- Känns superkul att vinna pris som världens smartaste stad. Grunden till att vi vann priset är hållbarhet. Det är alla som jobbar och har jobbat för att Stockholm ska bli en smart och hållbar stad och våra partners i Köln och Barcelona som vinner priset. Att Stockholms stad pekas ut handlar om att vi deltog i och koordinerade Grow Smarter-projektet, vilket var ganska modigt i sig. Vi tycker det är bra att sitta i förarsätet eftersom vi har kontroll och kontakt med de andra städerna då, säger Lisa.

Lisa och Stockholms stad har kämpat länge
Lisa Enarsson pluggade miljö- och hälsoskyddslinjen och blev därefter, logiskt nog, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Miljöförvaltningen för 23 år sen. Hon jobbade exempelvis med lokala miljöfrågor. Bland annat som Agenda 21-samaordnare på Kungsholmen.

Agenda 21-processen handlar om att få igång gräsrötternas hållbarhetsarbete. Exempelvis samarbeten kring gårdar i bostadsrätter. 60 innergårdar omvandlades. Processledare hjälpte de boende att skapa gröna tak, cykelparkeringar, solceller, bättre källsortering och boulebanor.

- Allt som staden har gjort väldigt länge bygger mot en hållbar stad. En smart stad måste vara en hållbar stad. Grunden till att vi vann priset som världens smartaste stad är hållbarhet, säger Lisa Enarsson, projektledare på Miljöförvaltningen.

Hur bidrar näringslivet till den smarta staden?
Du som är en representant av näringslivet. Behöver du någon att bolla med kring smarta städer? Knyta nya kontakter? Nå ut med dina produkter och tjänster som förbättrar livskvalitén för medborgaren? Prata med oss på Smart City Stockholm och våra smarta partner Stockholms stad, KTH och Geoforum.