Olga_Kordas__Smart_City_Stockholmsmassan

Olga Kordas om smarta städer

Olga Kordas, programchef Viable Cities, har som vision att ”Sverige ska inspirera till och ha en ledande roll i energi- och klimat-omställningen genom smarta och hållbara städer”.

Hur ser du på smarta städer?
En smart stad för mig är en stad där man som människa kan leva ett gott liv inom planetens gränser. Det som är viktigt för oss i Viable Cities när vi pratar om smarta städer är att driva holistisk och hållbar utveckling med människan i centrum. Vi tittar på digitalisering, medborgarengagemang och elektrifiering som möjliggör detta.

Det är inte möjligt att bygga framtida städer utan att tänka på jämställdhet, rättvisa, inkludering, hälsa och klimat. Vi måste ha det i åtanke när vi planerar och utvecklar.

Människan i centrum med teknik som möjliggörare?

Vi har pratat om smarta städer länge, men det har varit väldigt teknikorienterat. Det är ofta enklare att diskutera tekniska lösningar än sociala förändringar. Tekniken är en möjliggörare för att lösa problemen vi har i städerna, men det kanske har legat onödigt mycket i fokus. Nu börjar man äntligen prata mer om människan.

Historiskt har vi haft en väldigt teknokratisk syn på smarta städer. Ibland glömmer man att ställa sig frågan; varför finns den här teknologin eller tjänsten? Och hur leder den till hållbarhet, klimatneutralitet och inkluderande samhällen? Det viktiga är hur vi använder tekniken och ekonomiska modeller, och vilka beteendemönster vi stödjer genom dem. Tekniken behövs men man får inte glömma att det bara är förutsättningen för att människan ska trivas i den smarta staden.

Samhällsutmaningar och mål ska driva utvecklingen istället för att teknikutvecklingen driver samhället och påverkar oss. Det finns en massa tekniska lösningar som inte leder någonstans, för att det inte finns affärsmodeller för dem eller för att människor helt enkelt inte är intresserade av att applicera dem.

Branschöverskridande samarbeten och policies?
Vi behöver aktörer från alla olika branscher för att kunna driva den här utvecklingen. Om man tänker på innovationer som ett isberg så är det tekniska lösningar, nya tjänster och organisationer som syns på ytan. Men det som möjliggör för samarbete och implementering är policies, affärsmodeller och finansieringsmodeller. Det är inte det som syns men utan det är resten värdelöst.

Vilka innovationer är närmast att skalas upp på marknaden?
Jag tror vi kommer se mer av mobilitet som tjänst, delningsekonomitjänster och lösningar för att bli mer decentraliserade inom energi och energisystem. Även AI som stöder beslutsfattande och städers digitala planeringslösningar, så att man kan simulera utfall och få så vis få hjälp med att fatta det mest optimala beslutet.

Olika lösningar för cybersäkerhet kommer att växa, annars kan många digitala lösningar inte implementeras eftersom systemet blir för sårbart. Jag hoppas också på att vi kommer se mer sociala innovationer på temat smarta städer.

Hur bidrar näringslivet till den smarta staden?
Du som är en representant av näringslivet. Behöver du någon att bolla med kring smarta städer? Knyta nya kontakter? Nå ut med dina produkter och tjänster som förbättrar livskvalitén för medborgaren? Prata med oss på Smart City Stockholm och våra smarta partner Stockholms stad, KTH och Geoforum.