toronto-smart-city-stockholm

Smarta exempel från städer i världen

7 smarta städer och exempel på varför de är smarta . Allt från smarta soptunnor i Stockholm till självkörande polisbilar i Dubai.

Toronto, Kanada
Toronto har tagit hjälp av Googles moderbolag Alphabet för att utveckla ett före detta hamnområde till en smart stadsdel vid namn Quayside. Områden beskrivs som ett nytt slags bostadsområde som sätter människan främst. 

Smarta exempel från Toronto:
- Logistik och leveranslösningar under marken.
- Gator för gångtrafik istället för bilar och användning av förnybara energikällor.
- Insamling av data för optimering av stadsutformning.

Stockholm, Sverige
I Stockholm pratar man om att staden ska vara socialt, ekologiskt, ekonomiskt och demokratiskt hållbar. Staden är gammal och har en väl utarbetad infrastruktur, därför handlar mycket om att hitta sätt att kombinera den befintliga analoga infrastrukturen med det digitala.

Stockholm utsågs till världens smartaste stad vid Smart City Expo World Congress i Barcelona den 20 november. De andra finalisterna i stadskategorin var Bristol, Curitiba, Montevideo, Seoul och Teheran. Totalt var 450 projekt nominerade från 54 länder.

Smarta exempel från Stockholm:
- Smarta soptunnor för färre tömningar, smart belysning som ska spara på energianvändningen men bibehålla trygghetskänslan.
- Screening-metod för att upptäcka läs och skriv-svårigheter i skolor och medborgardeltagande exempelvis genom återvinning. 

Läs mer om smarta städer i Sverige >

 statistik-fakta-smarta-stader

Dubai, Förenade Arabemiraten
Dubai satsar mycket på hårdvara och tekniska lösningar för att ligga i framkant. Även datainsamling står i centrum för deras uttalade mål om att göra Dubai till den ”lyckligaste staden i världen”. 

Smarta exempel från Dubai:
- Självkörande polisbilar som filmar 360 och kan skicka ut drönare.
- Projekt med flygande motorcyklar för ökad tillgång till svåråtkomliga områden.
- Stora datainsamlingsprojekt. 

Tallin, Estland
Efter att Estland utropade självständighet 1991 behövdes en ny statlig struktur. Då påbörjade landet en digitaliseringsresa, både för att sätta landet på kartan men även för att möjliggöra en så kostnadseffektiv utveckling som möjligt. 

Smarta exempel från Tallin: 
- E-hälsa där medborgarna har sina journaler digitalt. 
- Integritet säkerställs med hjälp av blockchain-teknik.
- ”E-residency” som innebär att icke-ester kan få tillgång till landets offentliga e-tjänster. 

Songdo, Sydkorea 
Songdo har utvecklats från grunden för att bli en smart stad. Bara några år från att stå klar har den haft svårt att locka företag och investerare och beskrivs ofta som en spökstad. Anledningen sägs vara att staden är för dyr och inte utvecklad i åtanke för den inhemska befolkningen. 

Smarta exempel från Songdo: 
- Smarta byggnader som sorterar avfall som görs om till energi och håller koll på energi-konsumtion.
- Bilfria gator och 40% gröna ytor.
- Sensorer och elektroniska enheter som hjälper till att anpassa trafikflöde. 
- Anpassad belysning.

Shenzen, Kina
Shenzen en tidigare fiskestad har växt explosionsartad under de senaste decennierna och beskrivs nusom Kinas Silicon Valley. Staden huserar många av de största it- och telekombolagen tillsammans med innovativa startups.  

Smarta exempel från Shenzen: 
- Uppkopplat parkeringssystem
- Innovationshub för startups
- AI och big data för att förbättra trafiksäkerhet, exempelvis för att identifiera trafikbrottslingar

Zürich, Schweiz
Staden har blivit utsedd till en av de mest hållbara städerna på grund av hög livskvalitet hos medborgarna, väl använd kollektivtrafik och mål om att 30% av landets yta ska täckas av grönområden. 

Smarta exempel från Zürich: 
- Hög användning av kollektivtrafik
- Investeringar i förnyelsebara energikällor
- Hög grad av återvinning från medborgare

 statistik-fakta-smart-city

Hur bidrar näringslivet till den smarta staden?
Du som är en representant av näringslivet. Behöver du någon att bolla med kring smarta städer? Knyta nya kontakter? Nå ut med dina produkter och tjänster som förbättrar livskvalitén för medborgaren? Prata med oss på Smart City Stockholm och våra smarta partner Stockholms stad, KTH och Geoforum.