stockholms-stad-vinner-hallbar-stad

Stockholm - världens smartaste stad

Stockholm utsågs till världens smartaste stad vid Smart City Expo World Congress i Barcelona den 20 november.

World Smart City Award uppmärksammar projekt, idéer och strategier som främjar hållbar urban utveckling. Priset delas ut i sju kategorier och stadspriset tilldelas en stad med global strategi som kombinerar tillämpning av policy, initiativ och projekt som kommer invånarna till nytta.

Smart City Expo World Congress är Europas största Smart Stadkonferens som samlar över 20 000 deltagare från hela världen. Här sker utbyten av idéer om framtidens städer och innovationer.

Stockholmsmässan var där
Stockholmsmässan besökte Smart City Expo i Barcelona och hade nöjet att få se Stockholm vinna pris som världen smartaste stad. Kampen stod mot de andra finalisterna: Bristol, Curitiba, Montevideo, Seoul och Teheran. 450 projekt var nominerade från 54 länder.

Det som var avgörande var Stockholms satsning GrowSmarter. GrowSmarter är ett EU-projekt med tolv smarta lösningar i Årsta och Slakthusområdet. Fokus ligger på förbättrad livskvalitet genom ökad mobilitet, bättre boenden och infrastruktur. Projektets har också som mål att skapa 1 500 nya arbetstillfällen och minskade växthusgasutsläpp med 60 procent.

Mer om GrowSmarter
GrowSmarter pågår i fem år och finansieras med 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Åtta europeiska städer samarbetar med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder och Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava följer och tar del av erfarenheter kring projektets hållbara smarta lösningar.

Hur bidrar näringslivet till den smarta staden?
Du som är en representant av näringslivet. Behöver du någon att bolla med kring smarta städer? Knyta nya kontakter? Nå ut med dina produkter och tjänster som förbättrar livskvalitén för medborgaren? Prata med oss på Smart City Stockholm och våra smarta partner Stockholms stad, KTH och Geoforum.