stockholms-stad-vision-2040-stockholmsmassan

Sveriges smartaste stad

Vilken stad i Sverige är smartast? Hur kan näringslivet bidra? Här får du exempel på smarta städer i Sverige och vad som utmärker städernas initiativ.

Stockholm
I Stockholm pratar man om att staden ska vara socialt, ekologiskt, ekonomiskt och demokratiskt hållbar. Staden är gammal och har en väl utarbetad infrastruktur, därför handlar mycket om att hitta sätt att kombinera den befintliga analoga infrastrukturen med det digitala.

Smarta exempel: Smarta soptunnor för färre tömningar, smart belysning som ska spara på energianvändningen men bibehålla trygghetskänslan. Screening-metod för att upptäcka läs och skriv-svårigheter till skolor och medborgardeltagande exempelvis genom återvinning.

Stockholm utsågs till världens smartaste stad vid Smart City Expo World Congress i Barcelona den 20 november. De andra finalisterna i stadskategorin var Bristol, Curitiba, Montevideo, Seoul och Teheran. Totalt var 450 projekt nominerade från 54 länder.

Läs mer om smarta städer i världen >

Göteborg
Göteborg har av Future Today Institute utsetts till världens näst smartaste stad efter Köpenhamn. Bidragande skäl är implementationen av självkörande fordon i trafik, forskningsinstitut i framkant och det nationella AI-centret. 

Linköping 
När Sveriges smarta städer rankas i Samhällsbarometern hamnar Linköping i topp. Resultatet hänvisas främst till det smarta näringslivet och det faktum att det finns flertal kunskapskluster. 

Kiruna
Nya Kiruna har som ambition att bli klimatsmart när staden byggs på nytt. Staden ska även bli testbädd för smart belysning där man ska se påverkan på människors hälsa och välmående. Det pågår idag projekt med smart användning av resurser genom svampodlingar i den gamla gruvan.  

Malmö 
Ett utmärkande initiativ i staden är Sege Park som ska omvandlas till ett bostadsområde med fokus på social och miljömässig hållbarhet, ekosystemtjänster och delningsekonomi. Målet är att det ska bli ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling. 

Smarta städer – fakta
Stockholms stad gick 2017 ut med att de kommer att satsa över en halv miljard kronor kommande år på digitalisering och på att göra staden smartare.
Innovationsprogrammet Smarta och Hållbara städer som är ett samarbete mellan flera olika universitet, städer, forskargrupper och näringsliv får 40 miljoner kronor om året under tolv års tid av Energimyndigheten, Vinnova och Formas för att med digitalisering som verktyg göra Sverige till ett föregångsland inom hållbar stadsplanering. 

Hur bidrar näringslivet till den smarta staden?
Du som är en representant av näringslivet. Behöver du någon att bolla med kring smarta städer? Knyta nya kontakter? Nå ut med dina produkter och tjänster som förbättrar livskvalitén för medborgaren? Prata med oss på Smart City Stockholm och våra smarta partner Stockholms stad, KTH och Geoforum.