smart-stad-stockholmsmassan-smartcity

Vad är en smart stad?

En smart stad är en stad byggd efter de boendes behov, på ett hållbart sätt, med teknik och digitalisering som centrala delar av lösningarna. Här reder vi ut begrepp, roller och ansvar, för att din stad ska bli en smart stad.

Begreppet Smart City
Begreppet Smart City har blivit populärt, men vad betyder begreppet Smart City? En smart stad använder digitalisering för att förenkla för de som bor i den smarta staden. De boende bör med moderna ögon ses som ”användare” av staden. Deras interaktioner med stadens infrastruktur bör förenklas genom digitala verktyg och teknik.

Teknik som möjliggör tidsbesparingar, vilket är bra för både individen och samhället. Detta förklarar begreppet digitalisering i relation till den smarta staden. Enklare och tillgängligt för användaren.

Hur bygger man en smart stad?
Med användaren i centrum är det enkla svaret. Att utgå ifrån data kring vad människor vill ha, hur de vill ha det, var de rör sig och hur mycket de är villiga att betala är ett bra sätt att säkerställa att de produkter och tjänster som företag tar fram till den smarta staden är ekonomiskt hållbara. 

Vem betalar? Här börjar man kunna urskilja en uppdelning. De företag som tar fram tjänster och de som tar fram produkter för den smarta staden. En stad i Sverige är i högsta grad finansierad av både den offentliga sektorn och den privata. Huset du bor i är förmodligen byggt av ett företag, men när du tar ett steg ut på gatan är du ute i det offentliga. Därför krävs en komplicerad symbios av olika företag och intressenter inom staten för att bygga en smart stad. Medborgarens intresse tas om hand genom den demokratiska processen eller av medborgaren själv, som konsument. Statens samarbete med näringslivet är sett utifrån, inte helt tydligt.

Staden och statens roll i den smarta staden
I april 2017 antog kommunfullmäktige i Stockholm, i dialog med stockholmarna, en strategi för Stockholm, som smart och uppkopplad stad. Målet med strategin, ”Vision 2040 -Möjligheternas Stockholm”, är att Stockholm ska bli ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart genom innovativa digitala tjänster, öppenhet och uppkoppling. 

Stockholms stad lyfter specifikt dessa frågor:
• Smarta lås
Smart och uppkopplad belysning
Smart trafikstyrning
Öppen data
Tekniska förutsättningar
Utvecklingsprojekt

Sverige har sedan länge varit ett föregångsland när det gäller att medborgarna ska vara uppkopplade. Den smarta staden tar detta ett steg längre och fördjupar och komplicerar de flesta infrastrukturfrågor, ofta med en hållbar vinkel.

Hur bidrar näringslivet till den smarta staden?
Du som är en representant av näringslivet. Behöver du någon att bolla med kring smarta städer? Knyta nya kontakter? Nå ut med dina produkter och tjänster som förbättrar livskvalitén för medborgaren? Prata med oss på Smart City Stockholm och våra smarta partner Stockholms stad, KTH och Geoforum.