Smart City Stockholm 2020

Välkommen till Smart City Summit

En konferens som bjuder på seminarier, keynote speakers, workshops, runda-bordet-samtal och nätverkande. Knyt nya kontakter och få en fördjupad kunskap inom områden som Digital Transformation, Urban Environment, Mobility, Governance & Finance och Inclusive & Sharing Cities. Varje dag bjuder på föreläsningar, break-out sessions och nätverkande.

Vi återkommer så snart vi kan med nya datum.

 

Smart City Stockholm

Urval av talare

Magdalena Bosson

Stadsdirektör för Stockholm stad. Följ med på resan mot målet att göra Stockholm till världens smartaste stad 2040.

Jakob Trollbäck

Komplexitet blir visuell ordning. Jakob Trollbäck (The New Division) är huvudarkitekten bakom kommunikationsspråket för FN:s 17 globala mål, en ambitiös och inspirerande agenda för en bättre värld 2030.

Medarrangörer